miercuri, 9 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 7101 ha
Intravilan: 1179 ha
Extravilan: 5922 ha
Populatie: 8728
Gospodarii: 2540
Nr. locuinte: 2956
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 5
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Vidra, Creţeşti, Sinteşti
Asezarea geografica:
Din punct de vedere al așezării geografice comuna Vidra împreună cu satele componente Crețești și Șintești sunt situate pe malul stâng al Râului Sabar, afluent al Râului Argeș.
Satul Vidra este întretăiat în partea sud-estică de calea ferată București-Giurgiu la o distanță de 17 km față de gara Progresul din partea sudică a Capitalei. Între așezările Vidra-Crețești-Șintești nu există spații libere ci se leagă unele de altele, încât dacă nu ar exista indicatoare, călătorul străin ar crede, că este o singură așezare, o singură comună. Legăturile dintre cele trei așezări s-au realizat în vreo șase-șapte decenii, locurile goale dintre ele (foste terenuri arabile) au devenit terenuri intravilane unde s-au construit case de locuit.
Privită sub aspect geomorfologic, comuna Vidra se încadreză în marea câmpie a Dunării și se găsește în subdiviziunea cunoscută sub numele de "Câmpul Câlnăului' delimitat de Râurile Argeș și Dâmbovița. Lungimea Câmpului Câlnăului este de aproximativ 20 km, începând de la marginea Bucureștiului și până la confluența Râurilor Argeș și Dâmbovița, având o ușoară înclinație care variază între 0,8-0,12m la km.
Activitati specifice zonei:
Legumicultură
Activitati economice principale:
Agricultură
Servicii
Comerţ
Obiective turistice:
Balta "La Gropi"
Pădurea Bartoneasa
Bisericile comunei
Evenimente locale:
Ziua comunei Vidra - 8 septembrie
Facilitati oferite investitorilor:
Sprijin logistic pentru branşarea la sistemele de utilităţi publice
Proiecte de investitii:
Obiective realizate în timpul mandatului:
1. Renovarea sediului primăriei
2. Parc de Agrement, Distracții și Sport nr. 1
3. Renovarea liceului Alexandru Rosetti
4 .Staţie RATB Vidra
5. Parc Sinteşti
6. Bază sportivă Liceu Alexandru Rosetti Vidra
7. Casa Parohiala Vidra
8. Dispensar Sinteşti
Extindere reţea alimentare cu apă şi energie electrică
Construirea unei grădiniţe cu program prelungit şi after school
Branşamente alimentare cu apă şi canalizare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu